Solární elektrárna je investice, o kterou je třeba se starat. Solární moduly mají optimální účinnost pouze pokud je jejich povrch čistý. Na panelech se každým dnem usazují vrstvy nečistot v podobě prachu, pylu, ptačího trusu, spalin z komínů, zplodin z letadel a na jejich rámech vyrůstají mechy a lišejníky. Vedle energetických ztrát může výše uvedené znečištění způsobit materiální škody, jejichž odstranění je častokrát spojeno s vysokými náklady. Bez pravidelného profesionálního čištění se fotovoltaická elektrárna neobejde, protože čistý povrch solárních modulů je předpokladem
pro dosažení optimální účinnosti a prodloužení životnosti.

DŮLEŽITÁ FAKTA

 • očekávaný výkon FVE je závislý na jejím stavu
 • znečištěné panely mohou vyrábět až o 40% méně
 • (podle stupně znečištění)
 • roční ztráty v rozmezí 1,5 - 40%
 • návratnost investice do čištění je cca 4 týdny

PŘIDANÉ HODNOTY

 • prodloužení životnosti solárních panelů
 • vyšší výroba energie - vyšší výnos
 • prevence a případné odhalení škod

VÝHODY SPOLUPRÁCE

 • provádíme práci odborně a kvalitně
 • každý panel Vaší FVE opticky zkontrolujeme
 • čištíme bez chemických prostředků
 • jsme pojištěni pro odpovědnost za škodu
  do výše 10 mil. Kč

O nás

Projekt nanocleansolar je součástí společnosti nanosun s.r.o., která se zaměřuje především na distribuci a velkoobchodní prodej solárních panelů a komponent pro fotovoltaiku.

Zákazník je u nás vždy na prvním místě a jeho spokojenosti chceme dosáhnout individuálním přístupem, perfektně odvedenou prací a zvolením té nejlepší možné technologie.

V rámci našich služeb využíváme nejmodernější a nejšetrnější technologie jak vůči samotným panelům, tak k životnímu prostředí.

Karel Pařenica

Director

Beatrice Janulynaite

Marketing & Sales

Karel Pařenica Sr.

Technical director

Michal Falta

Sales Manager

Božena Navrátilová

Project & Sales manager

Miloš Navrátil

Project manager

SLUŽBY

Nabízíme kompletní služby údržby fotovoltaických elektráren (FVE):

profesionální ruční čištění povrchu solárních panelů pomocí nejmodernější německé technologie Cleantecs SOLA-TECS

optická kontrola během čištění - pevnosti upevnění panelů, chod měničů, rozbití, poškození, nahlášení majiteli

sekání trávy, v zimních měsících úklid sněhu

V rámci velkoobchodu nabízíme:

rychlé doplnění nefunkčních nebo rozbitých solárních panelů a měničů

v případě zájmu prodeje elektrárny Vám pomůžeme najít vhodného kupce


Při čištění si poradíme i s následujícími situacemi:


Na elektrárně není přípojka vody
Vodu si budeme dovážet v IBC nádržích od nejbližšího zdroje


Na elektrárně není přípojka elektřiny (230V)
Přivezeme si elektrický agregát

Mezery mezi jednotlivými panely jsou moc úzké pro průjezd auta
Máme až 300m dlouhé hadice

Střecha, na které je elektrárna, není pochozí
Panely vyčištíme se zajištěním ze štítu nebo z vysokozdvižné plošiny

Naše technologie:


Lehký a kompaktní rotační kartáč (80 - 100cm) od specializovaného německého výrobce, který je poháněn prostřednictvím tlaku vody 100-160 barů se spotřebou demineralizované vody 7-10 l / min., což zaručuje efektivní čištění rotací rychlostí 700 otáček za minutu.
Kartáč je obsluhován teleskopickou tyčí.

Jiný druh rotačního kartáče (100 cm), od toho samého výrobce, který je poháněn tlakem vody 100-120 barů z tlakového čerpadla, se spotřebou demineralizované vody 10l/min. Používáme jej zejména na velké plochy modulů v jedné řadě nad sebou.

Délka teleskopické tyče:

Rychlost mytí:

15 metrů

100 - 300 m²/hod.

Doba čištění:


POZEMNÍ FVE:

STŘEŠNÍ FVE:

1 MW vyčistíme průměrně za 3 dny *

1 MW vyčistíme průměrně za 6 dní *

*V závislosti na znečištění, poloze (více střech) či přípojce vody.

Demineralizovanou vodu si na místě vyrábíme filtrační jednotkou pryskyřicovými filtry. Tato voda má mnohem lepší čistící účinek, nezanechává skrvny a šmouhy a je kvůli odstranění minerálů mnohem šetrnější k povrchu modulů i k životnímu prostředí.

REFERENCE


KALKULAČKA

Instalovaný výkon

kWp

Výkupní cena elektřiny

Kč/kWh

Energetický výnos

kWh/kWp

Roční zisk

Kč/rok

Úroveň znečištění


Roční ztráty

0 Kč

FAQ

Proč bychom měli povrch solárních panelů čistit?


Své auto také necháváte umýt od prachu a špíny. Každý den se na povrchu Vašich solárních panelů usazuje množství nečistot a to buď biologického, chemického, nebo jiného původu. Jen nepatrná část je odnesena za pomoci větru a deště. Tímto způsobem se každý den vrstva zvyšuje a napomáhá to k růstu mechů a řas. Špína, pyly, mechy, plísně a ptačí trus mohou způsobit na povrchu panelů „hot spoty“ a tím omezí celkovou výrobu fotovoltaické elektrárny. Zkráceně řečeno, pravidelná údržba čistého povrchu panelu a rámu prodlužuje jeho životnost, snižuje pravděpodobnost poruch a reklamací a zvyšuje celkovou výrobu FVE.


Může dojít k poškození během čistění?


Ano, může. Neodborně provedené čištění prostředky a technologiemi, které nejsou určeny přímo pro tento účel, může mít za následek poškrábání povrchu panelů nebo nečistý povrch s nejistým výsledkem.

Odborně provedenou prací, správnou technologií a postupem zajistíme vyčištění povrchu panelů bez poškození. Pro případ, že by k jakémukoli poškození došlo, je naše společnost pojištěna do výše 10.000.000,- Kč. Navíc jsme proškoleni a jsme jako jediní v ČR držiteli německého OQS certifikátu - profesionální údržba povrchu solárních panelů.


Čím tedy panely čistit?


Doporučujeme čištění vysokorychlostním rotačním kartáčem a demineralizovanou vodou.


Jak často čistit?


Zde záleží hlavně na tom, kde se daná elektrárna nachází a jaký je stupeň jejího znečištění. Veliký rozdíl je mezi FVE stojící uprostřed pravidelně obdělávaného pole, frekventované silnice nebo na vyvýšeném paloučku. Obecně lze však říci že u více než 80% FVE v ČR by se frekvence mytí měla pohybovat mezi 6 až 24 měsíci.


Doporučují čištění i sami výrobci?


Výrobci doporučují čištění povrchu solárních panelů 1–2× do roka.


POPTÁVKA / OBJEDNÁVKA

© Copyright 2015